Our website address is: https://podryw-przez-internet.pl

This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them, the types of cookies we use i.e, the information we collect using cookies and how that information is used, and how to control the cookie preferences. For further information on how we use, store, and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website
Learn more about who we are, how you can contact us, and how we process personal data in our Privacy Policy.
Your consent applies to the following domains: podryw-przez-internet.pl
Your current state: Consent accepted. Manage your consent.

What are cookies ?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. They are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make it more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies ?

As most of the online services, our website uses first-party and third-party cookies for several purposes. First-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our website are mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

What types of cookies do we use ?

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket, and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit, etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.
The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.

Functional: TThese are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing content of the website on social media platforms.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

COOKIE DESCRIPTION
No records found

How can I control the cookie preferences ?

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the “Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more about how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.podryw-przez-internet

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności Klientów.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. 

Administratorem danych osobowych jest:

  Logic Innovation prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Logic Innovation wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5060103166, REGON 522517348, adres poczty elektronicznej: kontakt@podryw-przez-internet.pl  – zwany dalej Administratorem i będący jednocześnie Usługodawcą. 

Sposób zbierania danych osobowych.

Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych są przekazywane bezpośrednio przez Klienta poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online lub
w trakcie kontaktu e-mail. Do samego przeglądania treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym podanie danych osobowych nie jest konieczne. Przy przeglądaniu treści w Sklepie Internetowym przetwarzane są natomiast zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

W przypadku wyrażenia przez Klienta chęci skorzystania z usług oferowanych w Sklepie Internetowym tj.  Formularz Rejestracyjny/Konto oraz Formularz Zamówienia (wszystkie usługi dokładniej opisane w Regulaminie) podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z w/w usług elektronicznych świadczonych przez Administratora.

Zakres zbieranych danych osobowych.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko (w przypadku przedsiębiorców nazwa firmy oraz NIP), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres oraz hasło.

Podstawa prawna przetwarzania danych oraz cel przetwarzania danych

Dane Klientów przetwarzane są w celu:

 • Świadczenia na rzecz Klienta usług elektronicznych, na podstawie wyraźnej zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);  
 • realizacji celów niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych –  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na:
 • kierowaniu do Klientów przez Administratora treści marketingowych w sposób, na który Klient wyraził zgodę; 
 • realizowaniu celów analitycznych i statystycznych oraz prowadzeniu analizy wyników;
 • ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

Udostępnianie danych osobowych

Dostęp do danych Klientów mają: 

 • pracownicy/współpracownicy Administratora odpowiedzialni za obsługę                                           i serwisowanie;
 • podmioty prowadzące rzecz Administratora danych osobowych, obsługę spraw księgowych, podatkowych, prawnych;
 • organy, których prawo do żądania udzielenia informacji odnośnie danych osobowych Klientów wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Klientów będą przechowywane:

a. dane osobowe służące do realizacji zamówienia będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym dokonano sprzedaży Produktu;

b. w przypadku usunięcia konta w wyniku żądania Klienta, który nigdy nie złożył Zamówienia – dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie;

c. w przypadku usunięcia konta w wyniku żądania Klienta, który złożył co najmniej jedno Zamówienie – dane związane z poszczególnymi zamówieniami będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym dokonano sprzedaży Produktu.

d. Każdorazowo jednak dane osobowe Klientów będą przechowywane przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do celu, w którym te dane są przetwarzane, nie krócej jednak niż wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

Prawa osób, których dane dotyczą

Klientowi przysługuje prawo:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy zwrócić się do Administratora za pośrednictwem korespondencji e-mail: kontakt@podryw-przez-internet.pl; 

Klient może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od Administratora danych osobowych e-mail o charakterze marketingowym. W tym celu należy zwrócić się do Administratora za pośrednictwem korespondencji e-mail kontakt@podryw-przez-internet.pl ;

Ochrona przetwarzania danych:

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • Baza danych z logowaniem do bazy danych oraz logowanie do panelu administracyjnego;
 • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła; 
 • Certyfikat SSL.

Dane zbierane automatycznie podczas wizyty w Serwisie – tzw. „cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są
w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć
w dany link): 

w przeglądarce Chrome 

w przeglądarce  HYPERLINK “https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Usuwanie-ciasteczek/ta-p/17811″Firefox

w  HYPERLINK “https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies”przęglądarce HYPERLINK “https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies” Internet Explorer

w przeglądarce Opera 

w przeglądarce Safari

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane
z korzystaniem z Serwisu (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

GOOGLE ANALYTICS, OPTIMIZELY, HOTJAR WEB ANALYTICS G OOGLE SEARCH CONSOLE ORAZ YANDEX METRICA

Administrator korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), usług HotJar dostarczanych przez firmę Hotjar Ltd (Malta), usług Optimizely,  dostarczanych przez firmę Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105), Google Search Console dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz Yandex Metrica dostarczanych przez YANDEX N.V. (Ulitsa Lva Tolstogo 16, Moscow, Russia 119021). Usługi te pomagają Administratorowi analizować sposób korzystania ze Serwisu.

Google Analytics, HotJar, Optimizely, Google Search Console oraz Yandex Metrica wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania z SERWISU. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej z SERWISU (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba korzystająca z SERWISU).

Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc., w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych i Rosji. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania z Serwisu adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych lub Rosji i tam skrócony.

Na zlecenie Usługodawcy Google Inc., HotJar Ltd,  Optimizely Inc. Google Search Console oraz Yandex Metrica będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Klienta, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych
z korzystaniem z Serwisu.

Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze Serwisu.

Standardowo większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies są istotne
z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies.

HotJar może rejestrować kliknięcia myszką, ruchy myszką, aktywność przewijania oraz wprowadzane informacje, które nie są danymi osobowymi.

Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, w szczególności jeżeli będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualny i wiążący Klientów tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem: https://podryw-przez-internet.pl/polityka-prywatnosci.